Blanketter

Ang. Avskjutnings rapportering:

Jägarnas uppdrag är att förvalta det jaktbara viltet uthålligt.

Vår rätt att vara med och bestämma om jakttider och hur jakten får bedrivas grundar sig på vår medverkan där den årliga avskjutningens riktighet är den mest betydelsefulla.

Ju bättre underlaget är om jägarnas avskjutning desto trovärdigare är vi som förvaltare eftersom vilttillgången blir riktigare uppskattad ju fler som rapporterar.

Källa: Svenska Jägareförbundet.

Algutsboda

Älgskötselområde

Aktuellt

  • Protokoll från årsmötet finns nu under fliken "Protokoll". >>>

  • Information om älgjakten 2019/2020 finns nu under fliken "Jakt". >>>

  • OBS: Enligt styrelsebeslut kommer en del information på hemsidan att skyddas med en inloggning med ID och passord. Mer information finns här >>>

Copyright © Algutsboda Älgskötsekområde