Kronvilt

Algutsboda Kronviltsskötselområde Ä 62-03-178

Generella regler

Inom Kronviltsskötselområde får jakt bedrivas under tiden 16 augusti - 31 januari.

16 augusti till andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv och ske som smyg- eller vakjakt.

Jakt efter kronhjort inom Kronviltsskötselområde får bedrivas utan licens.

Senast inom två veckor efter jakttidens slut ska anmälan göras till Länsstyrelsen om vid jakten fällda kronvilt (vuxna och kalvar).

Någon avgift för fällt djur utgår ej.

Lokala regler för Algutsboda Kronviltsskötselområde

Jakten ska bedrivas som avlysningsjakt vilket innebär att när beslutad kvot är fälld avlyses all jakt på kronvilt omgående.

OBS: Skjutet kronvilt ska direkt rapporteras till Håkan Elvung, telefon 070-585 71 07 genom samtal eller SMS alternativt via mail hakan.elvung@hotmail.com.   

Håkan uppdaterar hemsidan www.Algutsbodaaso.se och jaktlag måste ovillkorligen förvissa sig om att det finns djur på kvoten kvar att jaga innan man ger sig ut sam vilka djur som återstår. Kontrollera via hemsidan eller ring Håkan Elvung.

Totala tilldelningen för Algutsboda Kronviltsskötselområde är en hjort, två hindar och tre kalvar.

Återstående kvot för innevarande jaktperiod:

Uppdaterad 2021-01-10 12:47

Vuxna= Slut


 

Kalv= 2

 


OBS: Ovanstående kvot är färskvara och uppdateras omgående efter inrapportering.


Gå alltid in på hemsidan innan ni startar en ny jaktdag så att ni har koll på vad som finns kvar.


Ni kan också via de flesta moderna mobiltelefoner gå in på hemsidan under pågående jakt och kolla status.

Algutsboda

Älgskötselområde

Aktuellt  • OBS: Vårt kronvilts- skötselområde har fått tillstånd att lägga ihop hjort och hind i en vuxenkvot. Detta innebär att vi nu redovisar antal kvarvarande "Vuxna" och "Kalv" under fliken "Kronvilt".

Copyright © Algutsboda Älgskötsekområde