Blanketter

Ang. Avskjutnings rapportering:

Jägarnas uppdrag är att förvalta det jaktbara viltet uthålligt.

Vår rätt att vara med och bestämma om jakttider och hur jakten får bedrivas grundar sig på vår medverkan där den årliga avskjutningens riktighet är den mest betydelsefulla.

Ju bättre underlaget är om jägarnas avskjutning desto trovärdigare är vi som förvaltare eftersom vilttillgången blir riktigare uppskattad ju fler som rapporterar.

Källa: Svenska Jägareförbundet.

Algutsboda

Älgskötselområde

Aktuellt  • OBS: Vårt kronvilts- skötselområde har fått tillstånd att lägga ihop hjort och hind i en vuxenkvot. Detta innebär att vi nu redovisar antal kvarvarande "Vuxna" och "Kalv" under fliken "Kronvilt".

Copyright © Algutsboda Älgskötsekområde