Blanketter

Ang. Avskjutnings rapportering:

Jägarnas uppdrag är att förvalta det jaktbara viltet uthålligt.

Vår rätt att vara med och bestämma om jakttider och hur jakten får bedrivas grundar sig på vår medverkan där den årliga avskjutningens riktighet är den mest betydelsefulla.

Ju bättre underlaget är om jägarnas avskjutning desto trovärdigare är vi som förvaltare eftersom vilttillgången blir riktigare uppskattad ju fler som rapporterar.

Källa: Svenska Jägareförbundet.

Copyright © Algutsboda Älgskötsekområde