Avlysning under 250 ha

Avlysningsjakt för jaktlag mindre än 250 hektar.

Avlysningsjakten startar från första jaktdagen för jaktlag med areal mindre än

250 hektar.


Mindre än 250 – 25 ha jagar endast kalv och har då möjligheten att skjuta max en kalv per jaktlag.


Avlysningspott: 8 kalvar.


OBS: Skjuten kvotälg ska direkt rapporteras till Håkan Elvung, telefon 070-585 71 07 genom samtal eller SMS alternativt via mail hakan.elvung@hotmail.com

 

Håkan uppdaterar hemsidan www.Algutsbodaaso.se och jaktlag måste ovillkorligen förvissa sig om att det finns djur på kvoten kvar att jaga innan man ger sig ut sam vilka djur som återstår. Kontrollera via hemsidan eller ring Håkan Elvung.

Återstående kvot för avlysningsjakt mindre än 250 ha:

Uppdaterad 2020-10-06 16:18

Kalv= 8

OBS: Ovanstående kvot är färskvara och uppdateras omgående efter inrapportering.

Gå alltid in på hemsidan innan ni startar en ny jaktdag så att ni har koll på vad som finns kvar.

Ni kan också via de flesta moderna  mobiltelefoner gå in på hemsidan under pågående jakt och kolla status.

Algutsboda

Älgskötselområde

Copyright © Algutsboda Älgskötsekområde