Avlysning under 600 ha

Avlysningsjakt för jaktlag mindre än 600 hektar.

Avlysningsjakten startar från första jaktdagen för jaktlag med areal mindre än

600 hektar.


600 – 170 ha jagar från en tilldelad pott där varje jaktlag har möjlighet att skjuta 1 vuxen älg samt kalv. Endast 1 vuxen per jaktlag och max 2 kalvar.


Avlysningspott: 3 tjurar, 4 hondjur och 11 kalvar.


När denna pott är skjuten upphör jakten för dessa jaktlag fram tills att avlysningsjakten för ev. återstående kalvar av totala tilldelningen startar i december.

Jaktlag från 600 - 150 ha får endast skjuta kalv under denna avlysningsjakt.OBS: Skjuten kvotälg ska direkt rapporteras till Håkan Elvung, telefon 070-585 71 07 genom samtal eller SMS alternativt via mail hakan.elvung@hotmail.com

 

Håkan uppdaterar hemsidan www.Algutsbodaaso.se och jaktlag måste ovillkorligen förvissa sig om att det finns djur på kvoten kvar att jaga innan man ger sig ut sam vilka djur som återstår. Kontrollera via hemsidan eller ring Håkan Elvung.

Återstående kvot för avlysningsjakt mindre än 600 ha:

Uppdaterad 2019-10-19 07:44

Tjur= 0

Hondjur= 0

Kalv= 10

OBS: Ovanstående kvot är färskvara och uppdateras omgående efter inrapportering.

Gå alltid in på hemsidan innan ni startar en ny jaktdag så att ni har koll på vad som finns kvar.

Ni kan också via de flesta moderna  mobiltelefoner gå in på hemsidan under pågående jakt och kolla status.

Algutsboda

Älgskötselområde

Aktuellt

  • Protokoll från årsmötet finns nu under fliken "Protokoll". >>>

  • Information om älgjakten 2019/2020 finns nu under fliken "Jakt". >>>

  • OBS: Enligt styrelsebeslut kommer en del information på hemsidan att skyddas med en inloggning med ID och passord. Mer information finns här >>>

Copyright © Algutsboda Älgskötsekområde