Övrigt

Får jag släppa min hund i februari?

De hundar som får släppas i februari får enbart jaga det som är lovligt. 

Alltså betyder det att om hunden jagat både älg och vildsvin under året så får den inte släppas. Detsamma gäller hundar som också jagar hjort och rådjur. 

Har däremot hunden enbart jagat älg under hela säsången och anses inte jaga annat vilt är det ok.

Det som vi också vill trycka på är etiken, och inte orsaka viltet lidande med tanke på vinterförhållanden så som djup snö och kyla.

Det är viktigt att vi jägare tar vårt ansvar mot både hundar och vilt och inte släpper när det är för kallt eller för djup snö.

Källa:

Fredrik Ustrup

Jaktvårdskonsulent

Svenska Jägareförbundet

Algutsboda

Älgskötselområde

Aktuellt


  • OBS: Enligt styrelsebeslut kommer en del information på hemsidan att skyddas med en inloggning med ID och passord. Mer information finns här >>>


Copyright © Algutsboda Älgskötsekområde